Schoonheidssalon Ireina, gevestigd aan De Tongelreep 5, 5684PZ Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://ireina.nl

De Tongelreep 5
5684PZ Best
0619188566

Irina Carpeliuc is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Ireina. Zij is te bereiken via info@ireina.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Ireina verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Ireina verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon Ireina verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om op basis van uw klachten en gezondheid van een juist behandeladvies te voorzien.

Schoonheidssalon Ireina verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon Ireina neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Ireina) tussen zit.

Schoonheidssalon Ireina gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MailChimp, MyParcel.

MailChimp verzamelt persoonsgegevens voor het verzenden en verwerken van een collectieve nieuwsbrief en/of aanbieding.

MyParcel verzamelt persoonsgegevens ten bate van het versturen en/of retourneren van pakketten en het per e-mail op de hoogste stellen van de status van uw bestelling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Ireina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > onbepaalde tijd > Contactgegevens verstrekt per e-mail en/of in eigen aangemaakte account t.b.v. webshop. Contactgegevens blijven bewaard t.b.v. e-mail en telefonisch contact tussen klant en Schoonheidssalon Ireina.

Personalia > onbepaalde tijd > Contactgegevens verstrekt per e-mail en/of in eigen aangemaakte account t.b.v. webshop. Contactgegevens blijven bewaard t.b.v. e-mail en telefonisch contact tussen klant en Schoonheidssalon Ireina.

Adres > 1 jaar > m.u.v. accountgegevens in de webshop.

Gezondheid > onbepaalde tijd > Gegevens over gezondheid worden niet in een systeem opgeslagen of geregistreerd en worden met Schoonheidssalon Ireina noodzakelijkerwijs gedeeld t.b.v. correct behandeladvies.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Ireina verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schoonheidssalon Ireina blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Ireina gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ireina.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Schoonheidssalon Ireina zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Schoonheidssalon Ireina wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Ireina neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ireina.nl.